Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Lucia Messingerová PhD.

Medzinárodné projekty

TRANSLACORE - Translačná kontrola v európskej onkologickej sieti

Translational control in Cancer European Network

Doba trvania: 4.10.2022 - 3.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Messingerová Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ