Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Zuzana Hrabovská-Palíková

- dočasne poverená výkonom funkcie vedúca odboru OVV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika