Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Ivana Studená, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ASTARITA, Caterina - BOYADJIEVA, Pepca - COLOMBO, Matteo - ENGDAL VORTING, Katrine - HABRAKEN, Milou - KIROV, Vassil - KOVÁČOVÁ, Lucia - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - LENAERTS, Karolien - STEPMAN, Mattias - STUDENÁ, Ivana - TIRABOSCHI, Tomaso - TOFTILD, Lone Fajstrup - YORDANOVA, Gabriela. Comparative Report, I SKILL Project - Industrial Relations and Social Dialogue to Kick-in Inclusive Adult Learning - Deliverable 4.1. Brussels : Centre for European Policy Studies, 2024. 38 p. Dostupné na internete: https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2024/01/D4.1-I-SKILL-_-Comparative-Report.pdf (VS/2021/0208 : I SKILL: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých) Typ: GAI
  • STUDENÁ, Ivana - GALLOVÁ, Ľubica. Skills for life in Slovakia. Policy brief. Bratislava : State Institute of Vocational Training, 2023. Vyšlo aj v slovenskom jazyku: Zručnosti pre život na Slovensku. Dostupné na internete: <https://zakladnezrucnosti.sk/wp-content/uploads/2024/02/Skills-for-LIfe-policybrief-EN_compressed.pdf https://zakladnezrucnosti.sk/wp-content/uploads/2024/02/Zrucnosti-pre-zivot-policybrief-final_compressed.pdf> Typ: GAI
  • STUDENÁ, Ivana - GALLOVÁ, Ľubica - GREŽO, Matúš - ŠMÁLOVÁ, Katarína - ŠTEFÁNIKOVÁ, Alena. Skills for Life in Slovakia. Mapping Report. Bratislava : State Institute of Vocational Training, 2023. 41 p. Vyšlo aj v slovenskom jazyku: Zručnosti pre život na Slovensku. Mapovacia správa. Dostupné na internete: <https://zakladnezrucnosti.sk/wp-content/uploads/2023/11/Lifeskills_report-2023_EN-2.pdf https://zakladnezrucnosti.sk/wp-content/uploads/2023/11/Zrucnosti-pre-zivot-2023-SK.pdf> Typ: GAI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus