Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Ivana Studená, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • AURREKOETXEA-CASAUS, Maite - BARTOLOMÉ PERAL, Edurne - HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana - WULZ, Janine. Speaking Up: How Early Career Workers Engage in Fighting for Better Working Conditions by Joining Youth-Led Social Movement Organisations. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 351-376. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_14 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • CLANCY, Sharon - HEFLER, Günter - RAPANÀ, Francesca - STEINHEIMER, Eva - STUDENÁ, Ivana. Work and Learning in the Adult Education Sector: A Cross Country Comparative View. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 325-350. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_13 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana. The Interplay of Organisational and Individual Bounded Agency in Workplace Learning: A Framework Approach. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 247-271. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_10 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HEFLER, Günter - FEDÁKOVÁ, Denisa - STEINHEIMER, Eva - STUDENÁ, Ivana - WULZ, Janine. Early Career Workers’ Agency in the Workplace: Learning and Beyond in Cross-Country Comparative Perspective. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 377-402. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_15 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HOLFORD, John - BOYADJIEVA, Pepka - CLANCY, Sharon - HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana. Adult Education, Learning Citizens, and the Lessons of Enliven. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 405-425. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_16 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HOLFORD, John - CLANCY, Sharon - BOYADJIEVA, Pepka - HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana. Preface. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. xi-xviii. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: BEE
 • Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. Editors: John Holford, Pepka Boyadjieva, Sharon Clancy, Günter Hefler, Ivana Studená. 1. vyd. Cham : Palgrave Macmillan, 2023. 467 p. Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: FAI
  Citácie:
  [3.1] BOEREN, Ellen. Conceptualizing Lifelong Learning Participation. Theoretical Perspectives and Integrated Approaches. In Internationales Jahrbuch der Erwachsenenbildung. Researching Participation in Adult Education 2023. Bielefeld: wbv Publikation - wbv Media GmbH & Co. KG, 2023. s. 17-31. ISBN 978-3-7639-7391-0. Dostupné na: https://doi.org/10.3278/I73910W002.
 • MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - MORAN, Alexandra - KOVÁČOVÁ, Lucia - STUDENÁ, Ivana. INFO-POW: Assessment of the channels of information and their use in the posting of workers. Country Report Slovakia. Rec. Sonila Danaj, Eszter Zolyomi, and Elif Naz Kayran. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, Institute for Forecasting, Slovak Academy of Sciences, 2023. 75 p. Dostupné na internete: <https://www.euro.centre.org/publications/detail/4801 > (101059290 : INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní pracovníkov) Typ: AGI
 • MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - LENAERTS, Karolien - STUDENÁ, Ivana - ŠTEFÁNIK, Miroslav - TOBBACK, Ilse - VANGEEL, Noah. The Role of Industrial Relations and Social Dialogue in Improving Adult Learning Outcomes and Equity. CELSI Research Report No. 54. Bratislava : Central European Labour Studies Institute (CELSI), 2023. 45 p. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/wp-content/uploads/ISKILL_D2.1.-Role-of-Industrial-Relations-and-Social-Dialogue_Final_V2.pdf (VS/2021/0208 : I SKILL: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: GAI
 • STUDENÁ, Ivana - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Adult learning policies within almps in Slovakia: accessibility and regional differences. In Evaluation on Rural and Territorial Development, Urban Development : PROFEED book3. - Brussels : European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, 2023, s. 98-101. ISBN 978-80-89524-87-7. (COST Action CA20112 : konferencia. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus