Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. - profesijný životopis