Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Zástupkyňa riaditeľa
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika