Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jana Sivičeková PhD.

Národné projekty

DAV a davisti. Politické myslenie davistov v medzivojnovom období

DAV and davisti. Political thought of the davisti group in the interwar period

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sivičeková Jana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ