Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Jana Sivičeková, PhD.

Narodená: 1988
2008-2011: bakalárske štúdium, politológia, FF UCM v Trnave
2011 - Bc.
2011-2013: magisterské štúdium, politológia, FSV UCM v Trnave
2013 - Mgr.
2013 – interná doktorandka Ústav politických vied SAV
2016 - odborná pracovníčka
2021 - PhD.