Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Jana Kubacková, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KAŽIKOVÁ, Veronika - KUBACKOVÁ, Jana - BÁNÓ, Gregor - ŽOLDÁK, Gabriel - TOMORI, Zoltán - BÁNÓ, Gregor. Deep learning approach to position detection of polymerized micro-cantilever. In SSB 2019 : 11th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules. Book of abstracts. [elektronický zdroj]. - Košice : Institute of Experimental Physics, 2019, p. 91-92. ISBN 978-80-89656-25-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader(SSB 2019 : International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules). Typ: AFH
  • KUBACKOVÁ, Jana - KAŽIKOVÁ, Veronika - ŽOLDÁK, Gabriel - TOMORI, Zoltán - BÁNÓ, Gregor. Mechanical Perturbation of Tailor-Made Elastic Micro-Structures Using Optical Tweezers. In SSB 2019 : 11th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules. Book of abstracts. [elektronický zdroj]. - Košice : Institute of Experimental Physics, 2019, p. 97-98. ISBN 978-80-89656-25-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader(SSB 2019 : International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus