Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Jana Kubacková PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* NGP-NET - Neglobulárne proteíny - od sekvencie ku štruktúre, funkcii a aplikácii v molekulárnej fyziopatológii
Non-globular proteins - from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana CSc.
Doba trvania: 27.7.2015 - 25.3.2019

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ