Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Mária Omastová, DrSc.

členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied, zástupkyňa podpredsedu pre zahraničné styky
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: 02/ 57510 130
ORCID:
Číslo ORCID