Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

doc. Mgr. Peter Megyeši, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • MEGYEŠI, Peter. Prekvapujúce súvislosti a objavné prepojenia: poznámky k tvorbe Samuela Velebného = Surprising correlations and exploratory cross-connections: notes on Samuel Velebný´s art. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2024, roč. 31, č. 1, s. 74-85. ISSN 1335-9770. Typ: ADFB
  • MEGYEŠI, Peter. Ako vysvetliť obrazy o medzidruhovom súžití mŕtvemu skalárovi. In Artalk.cz : časopis o současném vizuálním umění na výtvarné scéně v Česku, na Slovensku i v zahraničí, 2024, 26. 3. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.info/news/ako-vysvetlit-obrazy-o-medzidruhovom-suziti-mrtvemu-skalarovi Typ: EDI
  • MEGYEŠI, Peter. Hľadanie univerzálneho jazyka. In Artalk.cz : časopis o současném vizuálním umění na výtvarné scéně v Česku, na Slovensku i v zahraničí, 2024, 6. 2. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.info/news/hladanie-univerzalneho-jazyka Typ: EDI
  • MEGYEŠI, Peter. Feministické priestory. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2023, vol. 16, no. 70, s. 14. ISSN 1336-9644. Dostupné na internete: https://flashart.cz/2024/01/07/feministicke-priestory/ Typ: EDI
  • MEGYEŠI, Peter. Umenie zjednocovania protikladov. In Artalk.cz, 2024, 17. 5. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.info/news/umenie-zjednocovania-protikladov Typ: EDI
  • MEGYEŠI, Peter. Erik Šille White & Weiss, Bratislava. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2024, vol. 16, no. 71, s. 63-64. ISSN 1336-9644. Typ: EDI
  • MEGYEŠI, Peter. Apokalypsa a umění v českých zemích. "…a viděl jsem nové nebe a novou zemi…". In ARS : časopis Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied/Journal of the Art Research Centre of the Slovak Academy of Sciences, 2024, vol. 57, no. 1, pp. 88-90. ISSN 0044-9008. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ars-2024-0008 Typ: EDI
  • MEGYEŠI, Peter - VELEBNÝ, Samuel. Samuel Velebný v rozhovore s Petrom Megyešim : "Snažím sa tvoriť umelecké diela, ktoré pomáhajú pochopiť fenomény každodennosti v nejakých nových súvislostiach.". In Profil súčasného výtvarného umenia, 2024, roč. 31, č. 1, s. 86-97. ISSN 1335-9770. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus