Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Mgr. Peter Megyeši PhD.

Národné projekty

* Temporality ikonológie

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Gerát Ivan PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ