Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Marek Barta, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • PASTIRČÁKOVÁ, Katarína** - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - BARTA, Marek - PAŽITNÝ, Jozef - HOŤKA, Peter - SARVAŠOVÁ, Ivana - KÁDASI HORÁKOVÁ, Miriam. Host range of Hymenoscyphus fraxineus in Slovak arboreta. In Forests, 2020, vol. 11, art. no. 596. (2019: 2.221 - IF, Q1 - JCR, 0.652 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Typ: ADCA
  • RUSÍN, Jiří - MUDRONČEKOVÁ, Silvia** - BARTA, Marek - CHAMRÁDOVÁ, Kateřina. Spruce bark beetles as a biological waste that can be processed in a biogas plant. In Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2020, vol. 44, no. 2, p. 169-179. (2019: 1.660 - IF, Q2 - JCR, 0.543 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1300-011X. Dostupné na internete: <http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/lastIssue.htm>. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus