Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Dušana Dokupilová PhD.

Medzinárodné projekty

* NEXUSNET - SIEŤ PRE NEXUS VODY, ENERGIE A POTRAVÍN PRE NÍZKOHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO V EURÓPE A ĎALEJ

NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND

Doba trvania: 22.9.2021 - 21.9.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.


Národné projekty

Hĺbková štúdia energetickej núdze (chudoby)

-

Doba trvania: 1.5.2022 - 30.4.2028
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dokupilová Dušana PhD.

Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti

Energy savings - opportunities and risks. Analyses for informed decision-making in the area of energy efficiency

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dokupilová Dušana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ