Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.

výskumný pracovník
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený
Výskumné zameranie:
kvantitatívne analýzy, energetická chudoba, životné prostredie, zdravie
ORCID:
Číslo ORCID