Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Janka Babeľová PhD.

Národné projekty

* Molekulárne mechanizmy reakcií preimplantačného embrya na faktory prostredia

Molecular mechanisms of preimplantation embryo responses to environmental factors

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čikoš Štefan DrSc.

* PUFA-REPRO-BOOST - Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín

Prevention of periconceptional reproductive failure in animals via supplementation of diet with various sources of polyunsaturated fatty acids

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Fabian Dušan DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ