Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Jaroslav Kuliček PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Bezolovnaté perovskitové solárne články s dlhodobou stabilitou.
Pb-free Perovskite solar cells with Long-term stability.
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Doba trvania: 1.11.2017 - 31.10.2020


Národné projekty

* Polymérne materiály pre pokročilé aplikácie.
Polymeric materials for advanced application
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ