Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Lenka Hagarová PhD.

Národné projekty

* Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín

Possibilities of wastes valorisation from mining and processing of ore raw materials

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.

* MineWaste - Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov

Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining wastes processing

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ