Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Lenka Hagarová

Národné projekty

* Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle

Study of the bio-oxidising and bio-reducing processes of sulphur and its compounds in environment and industry

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ