Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Kamila Urban, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Effects of performance feedback and repeated experience on self-evaluation accuracy in high- and low-performing preschool children. In European journal of psychology of education, 2021, vol. 36, p. 109–124. ISSN 0256-2928. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10212-019-00460-6 Typ: ADCA
  Citácie:
  [3.1] CRUZ MALDONADO, José Eduardo. Evaluacion mas justa = Fairer assessment. February 2020. 19 pp. Dostupné na internete: <https://www.researchgate.net/publication/339548197_Evaluacion_mas_justa_-_Fairer_assessment>
  [3.1] HIDAYATI Nisail Mugni, AHMAN Eeng, MACHMUD Amir, KUSNENDI. Apakah Design Konten E-Learning Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa? = Does E-Learning Content Design Affect Student Learning Outcomes? In SOCIA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, 2020, Vol. 17, no. 2, pp. 89-99
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Anchoring Effect of Performance Feedback on Accuracy of Metacognitive Monitoring in Preschool Children. In Europe's Journal of Psychology, 2021, vol. 17, no. 1, p. 104-118. ISSN 1841-0413. Dostupné na: https://doi.org/10.5964/ejop.2397 (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania) Typ: ADMB
 • URBAN, Kamila - JIRSÁKOVA, Jitka. Motivation and personality traits in adult learners. In Journal of Adult and Continuing Education, 2021, vol., no., p. 1-16. ISSN 1477-9714. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/14779714211000361 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní) Typ: ADMB
 • URBAN, Kamila. Metakognitívne procesy a stratégie čítania a učenia. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 80-88. (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: BBB
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Supplementary materials to: Anchoring effect of performance feedback on accuracy of metacognitive monitoring in preschool children. Germany : Leibniz Institute for Psychology, 2021. 3 pp. Dostupné na: https://doi.org/10.23668/psycharchives.4615 Typ: EAI
 • VALOVIČ, Jakub - MIKLOVIČOVÁ, Júlia - URBAN, Kamila. Metakognitívne procesy a stratégie čítania a učenia v hľadáčiku štúdie PISA 2018. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 89-94. Typ: BBB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus