Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Lucia Nezvalová PhD.

Národné projekty

* Chronologické a regionálne aspekty včasnostredovekej keramiky z oblastí Ponitria a Považia

Chronological and regional aspects of the early medieval ceramics from the regions Ponitrie and Považie

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fottová Eva PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ