Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Martina Chrančoková PhD.

Medzinárodné projekty

ENIS - ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: Prepojenie výskumu a praxe

ENIS - European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice

Doba trvania: 1.10.2021 - 31.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chrančoková Martina PhD.


Národné projekty

* Slovensko 2030

Slovakia 2030

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nemcová Edita PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ