Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Martina Chrančoková PhD.

Medzinárodné projekty

ENIS - ENIS - EURÓPSKA SIEŤ O MEDZINÁRODNEJ MOBILITE ŠTUDENTOV: PREPOJENIE VÝSKUMU A PRAXE

ENIS - EUROPEAN NETWORK ON INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY: CONNECTING RESEARCH AND PRACTICE

Doba trvania: 1.10.2021 - 1.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chrančoková Martina PhD.


Národné projekty

Prínosy slovenskej migrácie

Benefits of Slovak migration

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chrančoková Martina PhD.

* Slovensko 2030

Slovakia 2030

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nemcová Edita PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ