Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Patrik Krumpolec, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BAYE, Estifanos - UKROPEC, Jozef - DE COURTEN, Maximilian P. J. - KURDIOVÁ, Timea - KRUMPOLEC, Patrik - ALDINI, Giancarlo - UKROPCOVÁ, Barbara - DE COURTEN, Barbora. Carnosine supplementation reduces plasma soluble transferrin receptor in healthy overweight or obese individuals: a pilot randomised trial. In Amino Acids, 2019, vol. 51, no. 1, p. 73-81. (2.520 - IF2018). ISSN 0939-4451.(VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení). Typ: ADCA
  • GAJDOŠÍK, Martin - HINGERL, Lukas - ŠKOCH, Antonín - FREUDENTHALER, Angelika - KRUMPOLEC, Patrik - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - ŠEDIVÝ, P. - HÁJEK, Milan - ITARIU, Bianca K. - KREBS, M. - MAIER, Bernhard - BAUMGARTNER-PARZER, Sabina - TRATTNIG, S. - KRŠŠÁK, M. Ultralong TE in vivo 1 H MR spectroscopy of omega-3 fatty acids in subcutaneous adipose tissue at 7 T. In Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2019, vol. 50, no. 1, p. 71-82. (3.732 - IF2018). ISSN 1053-1807.(APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení). Typ: ADCA
  • KOVANIČOVÁ, Zuzana - KURDIOVÁ, Timea - BALÁŽ, Miroslav - ŠTEFANIČKA, Patrik - VARGA, Lukáš - KRUMPOLEC, Patrik - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Zmeny v hladinách hormónov štítnej žľazy a parathormónu v odpovedi na chlad u otužilcov. In Zborník vedeckých prác : 58. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Editori: Victor Ibara, Viktor Šabík. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 269-273. ISBN 978-80-223-4712-9.(VEGA 2/0096/17 : Molekulárne mechanizmy termogenézy v hnedom tuku u človeka vo vzťahu k obezite, pohybovej aktivite a otužovaniu.. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Vedecká konferencia doktorandov). Typ: AFD
  • PAULOVÁ, Petronela - SCHÖN, Martin - CEHULOVÁ, Katarína - KRUMPOLEC, Patrik - SLOBODOVÁ, Lucia - SEDLIAK, M. - NIELSEN, B.S. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Synergia účinkov 3-mesačného aeróbne/silového tréningu a príjmu vlákniny na črevný mikrobióm, energetický metabolizmus a kognitívne funkcie u seniorov s miernym kognitívnym deficitom = The synergistic effects of three-month aerobic/strength training intervention and dietary fiber intake on the gut microbiome, energy metabolism and codnitive functions in seniors with mild cognitive impairment. In 1. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Slovenská obezitologická asociácia, 2019, s. 72-73. ISBN 978-80-973245-5-1.(VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Kongres Slovneskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou). Typ: AFH
  • PAULOVÁ, Petronela - SCHÖN, Martin - CEHULOVÁ, Katarína - KRUMPOLEC, Patrik - SLOBODOVÁ, Lucia - SEDLIAK, M. - NIELSEN, Dennis S. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. The synergistic effects of three-month intensive supervised exercise training on the human gut microbiome, metabolome, energy metabolism and cognitive functions in seniors with mild cognitive impairment. In CAU-PMI-UCPH-DDA autumn school for PhD students : the role of the micorbiome in complex metabolic and inflammatory diseases. - Ebberup : Danish diabetes academy, 2019, p. 60.(CAU-PMI-UCPH-DDA autumn school for PhD students : the role of the micorbiome in complex metabolic and inflammatory diseases). Typ: AFK
  • ŠKULTÉTYOVÁ, M. - KRUMPOLEC, Patrik - UKROPEC, Jozef - OBERTOVÁ, Jana - PALACKA, Patrik - MARDIAK, Jozef - MEGO, Michal - UKROPCOVÁ, Barbara. Fyzická aktivita znižuje metabolickú toxicitu súvisiacu s kuratívnou liečbou u pacientov s testikulárnym germinátívnym nádorom. In Zborník vedeckých prác : 58. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Editori: Victor Ibara, Viktor Šabík. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 70-73. ISBN 978-80-223-4712-9.(Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Vedecká konferencia doktorandov). Typ: AFD

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus