Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Patrik Krumpolec PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Metabolické abnormality kostrového svalu u pacientov s idiopatickými zápalovými myopatiami
Skeletal muscle metabolic abnormalities in patients with idiopathic inflammatory myopathies
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.
Doba trvania: 1.4.2016 - 31.3.2020


Národné projekty

* Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení
Molecular mediators of physical exercise and carnosine induced effects in patients with preclinical and early stage neurodegenerative disease
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ