Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Marek Vďačný PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Madzin Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier
Composition, sources, transport and paleogeographic conditions of deposition of siliciclastic material in Triassic/Jurassic boundary formation of units of the Tatra Mts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vďačný Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ