Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Marek Vďačný, PhD.

Kurzy a výskumné pobyty:

Účasť na krátkom kurze v sedimentárnej provenienčnej analýze 18. – 22. septembra 2017 v Centre geovied na Univerzite Georga Augusta v Göttingene