Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Danica Kučerová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • LABANCOVÁ, Eva - ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - KUČEROVÁ, Danica, Richterová - HORVÁTHOVÁ, Ágnes - SCHUSTEROVÁ, Hana - VIVODOVÁ, Zuzana - VADKERTIOVÁ, Renáta - KOLLÁROVÁ, Karin**. The Tremellaceous Yeast: Papiliotrema terrestris—As the Growth Stimulant of Maize Plants. In Journal of Plant Growth Regulation, 2023, vol. 42, pp. 3835–3850. (2022: 4.8 - IF, Q1 - JCR, 0.903 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0721-7595. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00344-022-10848-2 Typ: ADCA
  • ZRINIOVÁ, Ingrid - BAJUS, Marko - BONDAREV, Dmitrij - HAČKULIČOVÁ, Diana - KUČEROVÁ, Danica, Richterová - LABANCOVÁ, Eva - ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - VIVODOVÁ, Zuzana - KOLLÁROVÁ, Karin. Vplyv polystyrénových mikroplastov na rastliny ľanu siateho (Linum usitatissimum L.). In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 661 - 666. ISBN 978-80-223-5608-4. (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus