Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Danica Kučerová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* SiliToxi - Potenciál kremíka na zmiernenie toxicity arzénu a antimónu pri kultúrnych rastlinách
Potential of silicon for mitigation of arsenic and antimony toxicity in agricultural crops
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vaculík Marek PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ