Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

PharmDr. Lukáš Slovák, PhD.

vedecký pracovník
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/32295732