Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. Ing. Juraj Sipko PhD., MBA. - projektová činnosť

Národné projekty

* Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu
Energy Security and Sustainable Competitiveness: Implications for the European Union
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Obadi Saleh Mothana PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie
Real convergence in the European union: empirical evidence and implications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hošoff Boris PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* SysRisk - Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami
Systemic risk on financial markets: interconnectedness of financial institutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lyócsa Štefan PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ