Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. Ing. Juraj Sipko PhD., MBA. - projektová činnosť

Zamestnanec nemá žiadny aktuálny projekt.