Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Martina Fiamová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* FPDS - Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku do súčasnosti
From Denarius to Euro. The Money Phenomenon in the History of Slovakia from the Middle Ages till the Present Day Period
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ