Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Martina Fiamová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese
Individual and Society –their Mutual Reflexion in Historical process
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michálek Slavomír DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
* Končiť svetovú vojnu v 20. storočí. Kultúrna demobilizácia
The aftermath of the war in the 20th century. Cultural demobilization
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Kšiňan Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
* KODIELS - Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
Continuities and discontinuities of political and social elites in Slovakia in 19th and 20th centuries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
* Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945
The recruitment and the military service of Slovak Germans in Waffen-SS 1939-1945. The premises, process, enlistment into specific formations and the punitive consequences after 1945
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Schvarc Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
* Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku do súčasnosti
From Denarius to Euro. The Money Phenomenon in the History of Slovakia from the Middle Ages till the Present Day Period
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
* Politické, ekonomické a kultúrne osobnosti - elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945
Political, Economic and Socio-cultural Elites of the Jewish Community in Slovakia from 1918 till 1945
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mešková Hradská Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
* Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky – otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Roguľová Jaroslava PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 7

Poznámka:
* spoluriešiteľ