Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Branislav Kura, PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Ústav pre výskum srdca, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 3229 5418
Výskumné zameranie:
radiácia, kardiovaskulárny systém, oxidačný stres, miRNA, qPCR, zápal, molekulárny vodík
ORCID:
Číslo ORCID