Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Michal Šelc PhD.

Národné projekty

* Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia

Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.

* RENASTHERA - Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek

Novel renal antisense therapy platform for CKD

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.

* PRO4CML - Predklinická validácia inovatívnej antisense platformy pre CML

Preclinical validation of an innovative antisense platform for CML

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.

* VALERIA - Predklinická validácia špecifického RNA inhibítora proti SARS-CoV-2

Preclinical validation of a SARS-CoV-2-specific RNA inhibitor

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ