Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Miroslav Caboň, PhD.

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Miroslav_Cabon


Vzdelanie: Bakalárske vzdelanie v odbore Systematická biológia a ekológia získal v rokoch 2008-2011. Magisterské vzdelanie v odbore Botanika absolvoval na Komenského univerzite v Bratislave v rokoch 2011-2013. V roku 2017 obhájil titul PhD. v odbore Mykológia na Univerzite Komenského v Bratislave.

Kariéra: Od roku 2017 je zamestnaný ako vedecký pracovník a kurátor Laboratória molekulárnej ekológie a metagenomiky na Botanickom ústave Centra Biológie Rastlín a Biodiverzity, Slovenskej Akadémie Vied.