Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Peter Mlynárčik, PhD. - profesijný životopis

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Narodený v roku 1972 v Košiciach.
Adresa bydliska: Rastislavova 5, 04001 Košice

AKADEMICKÉ HODNOSTI:
1998 - Mgr. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2017 - PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

VZDELANIE:
1) Gymnázium - Kováčska 28 v Košiciach,
ukončené 1990
2) Magisterské štúdium: Matematická informatika, UPJŠ v Košiciach,
ukončené 1998
3) Doktorandské štúdium: Aplikovaná matematika, FMFI UK v Bratislave a Matematický ústav SAV,
ukončené 2017
školiteľka: RNDr. Galina Jirásková, CSc.

AKTUÁLNA POZÍCIA:
Matematický ústav SAV v Košiciach,
vedecký pracovník - čiastočný úväzok

VÝSKUM V OBLASTI:
formálne jazyky, automaty, zložitosť

OSOBNÉ ZÁUJMY (AKTIVITY):
logika, filozofia, história, horolezectvo,
cyklistika, náboženstvo, cestovanie, turistika, beh, filmy, hudba, basketbal, jazyky