Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

MVDr. Daniel Barčák, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BARČÁK, Daniel** - KIBET, C.J. - OROSOVÁ, Martina - OROS, Mikuláš - KUCHTA, Roman - KESHURA MORINKET, R. Engaging of environmental DNA approach in monitoring of avian schistosomes in Slovakia and the Czech Republic. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 61. ISBN 978-80-972239-1-5. (APVV SK-CZ-21-0078 : One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie. LUASK22045 : One Health concept & water-borne parasitic diseases in Central Europe: next-generation monitoring, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.. Vega č. 2/0130/24 : Budúcnosť parazitologických prieskumov – neinvazívna detekcia infekčných štádií patogénnych helmintov vo vodných ekosystémoch. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
  • LISITSYNA, Olga - BARČÁK, Daniel - OROSOVÁ, Martina - FAN, Chia-Kwung - OROS, Mikuláš**. Acanthocephalans of marine and freshwater fishes from Taiwan with description of a new species. In Folia Parasitologica, 2023, vol. 70, art. no. 021. (2022: 1.6 - IF, Q3 - JCR, 0.498 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0015-5683. Dostupné na: https://doi.org/10.14411/FP.2023.021 (No. 09I03-03-V01-00016 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia : Vega č. 2/0093/23. SAS-MOST 106-2923-B-038-001-MY3) Typ: ADCA
  • MARKOVÁ, Anna - OROSOVÁ, Martina** - MAREC, František - BARČÁK, Daniel - OROS, Mikuláš. Karyological Study of Acanthocephalus lucii (Echinorhynchida): The Occurrence of B Chromosomes in Populations from PCB-Polluted Waters. In Diversity-Basel, 2024, vol. 16, no. 3, art. no. 140. ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d16030140 (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy : Vega č. 2/0093/23) Typ: ADCA
  • OROS, Mikuláš** - SCHOLZ, Tomáš - KUCHTA, Roman - BARČÁK, Daniel. The little-known Metagonimus romanicus with zoonotic potential. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 31. ISBN 978-80-972239-1-5. (APVV SK-CZ-21-0078 : One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie. LUASK 22045 : Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
  • OROSOVÁ, Martina** - MARKOVÁ, Anna - BARČÁK, Daniel - OROS, Mikuláš. B chromosomes occurrence in Acanthocephalus lucii and A. anguillae: Effect of environmental pollution? In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 59. ISBN 978-80-972239-1-5. ( : Vega č. 2/0093/23. APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
  • SCHOLZ, Tomáš** - KUCHTA, Roman - BARČÁK, Daniel - CECH, Gábor - OROS, Mikuláš. Small intestinal flukes of the genus Metagonimus (Digenea: Heterophyidae) in Europe and the Middle East: A review of parasites with zoonotic potential. In Parasite : Journal de la Societe Francaise de Parasitologie, 2024, vol. 31, art. no. 20. ISSN 1252-607X. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/parasite/2024016 (LUASK 22045 : Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. APVV SK-CZ-21-0078 : One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie. CAS-SAS-2022-05 : Water-borne parasitic diseases in Central Europe. RVO 60077344. LM2015062 : Czech-BioImaging project funded by MEYS CR. NKFI OTKA FK 140350 : Hungarian Scientific Research Fund) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus