Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MVDr. Daniel Barčák PhD.

Medzinárodné projekty

* Ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe

Water-borne parasitic diseases in Central Europe

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš DrSc.


Národné projekty

* Vplyv environmentálnej záťaže na funkčnú morfológiu a chromozómy rybích parazitov

Effect of environmental pollution on the functional morphology and chromosome of fish parasites

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Orosová Martina PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ