Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Liudmila Vojtkova, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • ANTAL, Vitaliy** - ZMORAYOVÁ, Katarína - RAJŇÁK, Michal - VOJTKOVA, Liudmila - HLÁSEK, T. - PLECHÁČEK, J. - DIKO, Pavel. Relationship between local microstructure and superconducting properties of commercial YBa2Cu3O7-delta bulk. In Superconductor Science and Technology, 2020, vol. 33, no. 4, art. no. 044004. (2019: 3.067 - IF, Q2 - JCR, 0.991 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0953-2048. Typ: ADCA
  • ZMORAYOVÁ, Katarína** - VOJTKOVA, Liudmila - HLÁSEK, T. - PLECHÁČEK, J. - DIKO, Pavel. Influence of CeO2 on microstructure, cracking and trapped field of TSIG YBCO single-grain superconductors. In Superconductor Science and Technology, 2020, vol. 33, no. 3, art. no. 034005. (2019: 3.067 - IF, Q2 - JCR, 0.991 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0953-2048. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus