Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Elena Karnišová Potocká PhD.

Medzinárodné projekty

WIRE - Odpadové biorafinérne technológie na urýchlenie udržateľných energetických procesov

Waste biorefinery technologies for accelerating sustainable energy processes

Doba trvania: 27.10.2021 - 26.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karnišová Potocká Elena PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ