Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Predseda SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika