Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

Marek Káčer pôsobí ako samostatný vedecký pracovník na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V roku 2011 obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity dizertačnú prácu s názvom Súdne rozhodnutie ako prameň práva. V roku 2017 habilitoval na tom istom pracovisku v odbore Teória a dejiny štátu a práva. Vo svojej akademickej práci rozoberá najmä filozofické otázky normativity, argumentácie, demokracie a právneho štátu. Vo vydavateľstve Leges mu vyšla monografia venovaná precedentnému právu na európskom kontinente (Prečo zotrvať pri rozhodnutom, 2013), kontextuálnym predpokladom výkladu práva (Na okraji krajnej núdze, 2015), kritike teórie materiálneho jadra ústavy (Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve, 2019, v spoluautorstve) a obhajobe represie nenávistných prejavov (Obmedzovanie slobody prejavu v radikalizujúcej sa spoločnosti, 2021, v spoluautorstve).