Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Vladimír Puchart, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BELLA, Maroš - POLÁKOVÁ, Monika - PUCHART, Vladimír**. Deacetylationof ArabinofuranosylatedXylopyranosyl ResiduesRelatedto Plant Xylan: SignificantDifferences BetweenXylan DeacetylasesClassifiedinto Various CarbohydrateEsteraseFamilies. In Chembiochem, 2023, vol.24, art.no. e202200743. (2022: 3.2 - IF, Q3 - JCR, 0.942 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1439-4227. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cbic.202200743 Typ: ADCA
  • PENTARI, Christina - TOPAKAS, Evangelos - ZERVA, Anastazia - KOSINAS, Christos - KARAMPA, Panagiota - DIMAROGONA, Maria - PUCHART, Vladimír. The biotechnological potential of a novel CE16 exo-deacetylase from Thermothelomyces thermophilus. In BIOTRANS 2023. - La Rochelle, Francúzsko, p. 1448. (Bio Trans La Rochelle 2023) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus