Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Martin Vacek, PhD.

Vedúci Oddelenia analytickej filozofie/šefredaktor Organon F/člen Vedeckej rady
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02 52921215
Výskumné zameranie:
Analytic Philosophy, Metaphysics, Modality
ORCID:
Číslo ORCID