Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Zuzana Vivodová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* SiliToxi - Potenciál kremíka na zmiernenie toxicity arzénu a antimónu pri kultúrnych rastlinách
Potential of silicon for mitigation of arsenic and antimony toxicity in agricultural crops
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Luxová Miroslava CSc.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Štruktúrne a funkčné adaptácie vybraných extremofilov a poľnohospodárskych plodín na abiotické stresory
Structural and functional adaptations of selected extremophiles and agricultural crops to abiotic stressors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vivodová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ