Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof. RNDr. Miroslav Grajcar DrSc.

Národné projekty

* Dizajn zložitých kvantových meraní (DESCOM)

Design of complex quantum measurements (DESCOM)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário PhD.

* QuaSiModo - Kvantové simulácie a modelovanie interakčých sietí

Quantum Simulations and Modelling of Interaction Networks

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gendiar Andrej PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ