Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Róbert Kysel PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* WECAFARE - Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madarás Ján PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
* Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
Recent and historical seismic activity in the Little Carpathians Mts. source zone
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ