Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Matúš Mihálik, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • MIHALIK, Marián** - MIHÁLIK, Matúš - KOVALIK, Martin - FITTA, Magdalena - ZENTKOVÁ, Mária. Magnetic relaxations in La0.80Ag0.15MnO3+δ nanoparticles. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2023, vol. 587, art. no. 171253. (2022: 2.7 - IF, Q3 - JCR, 0.549 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171253 Typ: ADCA
  • MIHÁLIK, Matúš** - PACANOWSKA, A. - ORENDÁČ, Matúš - CSACH, Kornel - FITTA, Magdalena - MIHALIK, Marián. Vacancy-driven magnetism of GdMnO3+δ multiferroic compound. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2023, vol. 587, art. no. 171221. (2022: 2.7 - IF, Q3 - JCR, 0.549 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171221 Typ: ADCA
  • PELKA, Robert** - SZALOWSKI, Karol - RAJŇÁK, Michal - SAS, W. - CZERNIA, D. - KONIECZNY, P. - KOBYLARCZYK, Jedrzej - MIHÁLIK, Matúš - KÖGERLER, Paul. Low-temperature magnetocaloric effect of the polyoxovanadate molecular magnet {VIV/V12As8}: An experimental study. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2024, vol. 591, art. no. 171722. (2023: 0.522 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2024.171722 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus