Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Matúš Mihálik, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • JACKO, R. - MIHALIK, Marián** - MIHÁLIK, Matúš - ZENTKOVÁ, Mária - ROUPCOVÁ, Pavla. Crystal growth and characterisation of (DyxLa1-x)(2)Ti2O7 crystals. In Kovové materiály, 2020, roč. 58, č. 1, s. 59-70. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Typ: ADDA
  • MIHÁLIK, Matúš** - ROUPCOVÁ, Pavla - TARASENKO, Róbert - RAMS, Michal - HOSER, Andreas - MIHALIK, Marián. Magnetism in NdMn0.1Fe0.9O3 compound. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, vol. 502, art. no. 166539. (2019: 2.717 - IF, Q2 - JCR, 0.658 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA
  • PAJEROWSKI, Daniel M.** - ESCANHOELA, C.A. Jr. - HASKEL, D. - PRISK, T.R. - FRONTZEK, M.D. - PHELAN, D. - MIHÁLIK, Matúš - MIHALIK, Marián. Nd ordering, cluster formation, and the origin of negative magnetization in NdMn0.8Fe0.2O3+delta. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, vol. 497, art. no. 165968. (2019: 2.717 - IF, Q2 - JCR, 0.658 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus