Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Matúš Mihálik PhD.

Medzinárodné projekty

Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials

Structural, magnetic, and thermal investigations of novel functional materials

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihálik Matúš PhD.


Národné projekty

* Funkčné magnetické materiály s perovskitovou štruktúrou na báze oxidov vzácnych zemín a prechodných kovov

Functional magnetic materials with perovskite structure based on rare earth and transition metal oxides

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ