Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ján Mušinský, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BASILEV, Sergej - BUSHUEV, Jurij - GAVRISHCHUK, O.P. - GLAGOLEV, V.V. - KIRILLOV, D.A. - KOSTAYEVA, N.V. - KOVALENKO, A.D. - LEGOSTAEVA, K.S. - LIVANOV, A.N. - PHILIPPOV, I.A. - PISKUNOV, N.M. - POVTOREIKO, Anatolij - RUKOYATKIN, P. - SHINDIN, Roman - SHIPUNOV, A.V. - SHUTOV, A.V. - SITNIK, Igor - SLEPNEV, V.M. - SLEPNEV, Iľja - TERLETSKIY, A.V. - HAMILTON, K. - MONTGOMERY, R. - ANNAND, J.R.M. - MARCHAND, D. - WANG, Y. - TOMASI-GUSTAFSSON, E.** - PERDRISAT, C.F. - PUNJABI, V. - MARTINSKÁ, Gabriela - URBÁN, Jozef - MUŠINSKÝ, Ján. Measurement of neutron and proton analyzing powers on C, CH, CH2 and Cu targets in the momentum region 3-4.2 GeV/c. In European Physical Journal A, 2020, vol. 56, no. 1, art. no. 26. (2019: 2.176 - IF, Q2 - JCR, 0.991 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1434-6001. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus