Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Emanuel Procházka PhD.

Národné projekty

* Neuroendokrinná regulácia energetického metabolizmu v modeli Drosophila melanogaster

Neuroendocrine regulation of energy metabolism in the Drosophila melanogaster model

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina PhD.

Štúdium evolúcie mitochondriálneho genómu pomocou kvasinky Kluyveromyces lactis

Study of mitochondrial genome evolution using yeast Kluyveromyces lactis

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Procházka Emanuel PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ