Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Emanuel Procházka PhD.

Národné projekty

* Neuroendokrinná regulácia energetického metabolizmu v modeli Drosophila melanogaster

Neuroendocrine regulation of energy metabolism in the Drosophila melanogaster model

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ