Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Matej Baláž PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

MechSustInd - CA18112: Mechanochémia pre obnoviteľný priemysel
CA18112: Mechanochemistry for Sustainable Industry
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej PhD.
Doba trvania: 1.5.2019 - 30.4.2023


Národné projekty

* Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím
Preparation and functionalization of chalcogenide minerals and their nanocomposites by high-energy milling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dutková Erika PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Vysoko-energetické mletie pre syntézu nanomateriálov bio-prístupom a vybrané environmentálne aplikácie
High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ